Cesco & Miriam's Orlando 2003 vakantie - Weblog
Cesco & Miriam's Orlando 2003 vacation - Weblog
Wednesday, November 23rd

Saturday 22 November and Sunday 23 November 2003Zaterdag 22 November en Zondag 23 November 2003It is time: the suitcases are packed and ready, and as a wonder, everything fitted in. Customs should really not pose too much of a problem, because as far as we know we are under the import maximum.Het is zover: de koffers staan ingepakt en wonder boven wonder past alles erin. Douane mag niet teveel problemen op gaan leveren, want voor zover we weten zitten we onder het invoermaximum.
FPeeters onop 11.23.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [1 comment 1 commentaar 1 comment 1 commentaar]


Wednesday, November 21st

Friday, 21 November 2003Vrijdag 21 November 2003Our last full day here in Orlando. Tomorrow we leave late in the afternoon, first to the UK and then onward to the Netherlands. We are thinking more of Samantha and Geordi by the day.Onze laatste ‘echte’ dag hier in Orlando. Morgen vertrekken we tegen de avond, eerst naar Engeland en dan door naar Nederland. We gaan steeds meer naar Samantha en Geordi verlangen.
FPeeters onop 11.21.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [1 comment 1 commentaar 1 comment 1 commentaar]


Wednesday, November 20th

Thursday, 20 November 2003Donderdag 20 November 2003The end of our vacation is drawing ever closer and Miriam catches herself more often that her thoughts are already at home as well. It is great to get the reports and read how well things are going back home. Sometimes you’d get the feeling that you’re not really needed at home… LOLHet einde van deze vakantie komt steeds dichterbij en ik betrap mezelf erop dat mijn gedachten ook steeds meer thuis zijn. Heerlijk steeds om te lezen in de verslagen dat het thuis zo goed gaat. Ik krijg soms zelfs het idee dat ik thuis overbodig ben…hihi.
FPeeters onop 11.20.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Wednesday, November 19th

Thursday, 19 November 2003Donderdag 19 November 2003A first, early gaze out of the window was not something to smile about. It was pouring outside.Een eerste, vroege, blik uit het raam vanmorgen was nu niet echt om vrolijk van te worden. Het kwam met bakken uit de lucht.

Today we’re planning on going to Islands of Adventure. This is the second Universal park, and it was opened after our last visit here (5 years ago). According to the information, this park is supposed to be better than the Universal Studios themselves.Vandaag willen we naar Island of Adventure gaan. Dit is het tweede park van Universal, welke na ons laatste bezoek hier (5 jaar geleden) geopend is. Volgens de berichten moet dit park leuker zijn dan het Universal park zelf.
FPeeters onop 11.19.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Wednesday, November 18th

Tuesday, 18 November 2003Dinsdag 18 November 200375 InspEARationsToday is Mickey Mouse’s 75th Anniversary. We found that bit out back in the Netherlands already, so we pre-planned a trip to the Magic Kingdom for today. Such an event one would not want to miss!Vandaag is het de ‘75th anniversary’ van Mickey Mouse. Hier waren we in Nederland al achter gekomen dus we hadden al een tripje Magic Kingdom geplanned voor vandaag. Dit wil je natuurlijk niet missen!
What we did not know however, is that today they would be unveiling 75 Mickey statues. After doing some inquiries we found out that this too would be happening in the Magic Kingdom, so that was great.Wat we echter niet wisten, was dat er 75 Mickey beelden werden onthuld vandaag. Na wat navraag te hebben gedaan kwamen we er achter dat dit ook in het Magic Kingdom zou gaan gebeuren, dus dat kwam heel goed uit.
FPeeters onop 11.18.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Wednesday, November 17th

Monday, 17 November 2003Maandag 17 November 2003Universal StudiosToday we did something else than Disney: We’re going to the Universal Studio’s. Here you can find, amongst others, Back to the Future and Terminator 3D.Vandaag eens iets anders dan Disney: We gaan vandaag naar de Universal Studio’s. Hier vind je onder andere Back to the Future en Terminator 3D.

First off we got some food for breakfast in the hotel. We didn’t feel like a buffet today, but wanted a simple breakfast. A cookie and donut taste great for breakfast as well!We hebben in het hotel als ontbijt eerst iets te eten gehaald. We hadden even geen zin in een buffet, maar gewoon in iets gemakkelijks. Een cooky en donut smaakt ook heel prima als ontbijt!
After returning to search for my sunglasses - Miriam says men cannot search, but she was the last one to hold it in her hands - we went on our way.Na even naar Cesco’s zonnebril gezocht te hebben, mannen kunnen gewoon niet zoeken, zijn we op weg gegaan.
FPeeters onop 11.17.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Wednesday, November 16th

Saturday, 16 November 2003Zondag 16 November 2003How nice it is when the sun is smiling in the sky when you rise in the morning! Usually Miriam is typing with the balcony door opened behind her.Wat heerlijk is het toch als je ‘s morgens opstaat dat het zonnetje je al tegemoet lacht! Meestal zit ik voor het open balkondeur te typen.
FPeeters onop 11.16.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Wednesday, November 15th

Saturday, 15 November 2003Zaterdag 15 November 2003The sun smiled down on us this morning. What a weird notion. We are sweating in shorts and in The Netherlands it is much colder and, according to hearsay, it is raining cats and dogs.Het zonnetje lachte ons vanmorgen alweer stralend toe. Wat een raar idee is het. Wij lopen hier in korte broek te puffen en in Nederland is het een stuk kouder en komt het, volgens zeggen, met bakken uit de lucht.

Peter Pan and Tinkerbell (in the lantern)Today we’ll be going to the Magic Kingdom. We were there earlier in the week, but then we were there really too short to be able to do everything. For one we had not yet seen the afternoon parade.Vandaag gaan we naar het Magic Kingdom toe. We zijn er van de week al wel geweest maar toen waren we er eigenlijk te kort om alles te kunnen doen. We hadden onderandere de middag parade nog niet gezien.
FPeeters onop 11.15.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Wednesday, November 14th

Friday, 14 November 2003Vrijdag 14 November 2003A week in America already. Time Flies when you're having fun!Alweer een week in Amerika. Time Flies when you're having fun!
Miriam had to admit that initially she was very afraid that she would miss the kids very much. Now we're here it isn't that bad. Of course there are sufficient moments that we think of them and miss them. But the, mainly by email, daily contact with home helps a lot.Ik moet bekennen dat ik van te voren enorm bang was de kinderen ontzettend te gaan missen. Nu we hier zijn valt dat eigenlijk wel mee. Tuurlijk er zijn genoeg momenten dat ik aan ze denk en ze mis. Maar het, hoofdzakelijk per email, contact houden met thuis scheelt al een hoop.
FPeeters onop 11.14.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Thursday, November 13th

Thursday, 13 november 2003Donderdag 13 november 2003Almost a week of our vacation gone. Time sure flies!Alweer bijna een week om van onze vakantie. Wat is dat omgevlogen!

Today the itinerary is showing a day at Epcot. Of course we had breakfast first. For once not in the Hotel, but at the Golden Corral restaurant. As recommended by people who post regularly on the Florida Forum.
It was indead a recommendable buffet! It was an extensive buffet and we were almost unable to chose. We will definitely be back for breakfast, but certainly also for dinner.
Vandaag hebben we Epcot op het programma staan. We hebben natuurlijk eerst ontbeten. Een keertje niet in het hotel, maar in het Golden Corral restaurant. Op aanraden van mensen die regelmatig posten op het Florida Forum.
Een aanrader was het zeker. Het was een zeer uitgebreid buffet en we wisten bijna niet wat we kiezen moesten. We komen zeker nog een keertje terug voor ontbijt maar ook niet te vergeten ons diner.


From the restaurant we drove directly to Epcot. Initially we had planned to go by Disney Shuttle, but we just missed it.Vanuit het restaurant zijn we gelijk doorgereden naar Epcot. Eigenlijk was de bedoeling om vandaag met de Disney Shuttle te gaan, maar die hadden we net gemist.
FPeeters onop 11.13.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Wednesday, November 12th

Wednesday 12 November 2003Woensdag 12 November 2003The weather was very sunny today. The type of weather we're used to in Florida!Het weer was vandaag zeer zonnig. Het weer wat we van Florida gewent zijn!
Today we went to the Animal Kingdom. It is what one could call Disney's youngest park. When we were in Florida last time about 6 years ago, this park was just new. Back then we chose not to go here. We heard so many stories around us that it was rather barren, and plants and trees needed time to grow. So it was a really a fact based decision.Vandaag zijn we naar Animal Kingdom geweest. Het zeg maar jongste park van Disney. Toen we zo’n 6 jaar geleden voor de laatste maal hier geweest waren, was dit park net geopend. We hebben er toen voor gekozen om niet te gaan. We hoorden om ons heen berichten dat het nog wat kaal was, planten en bomen moesten nog groeien. Dus een hele overwogen keuze destijds.

FPeeters onop 11.12.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Tuesday, November 11th

Tuesday, 11 November 2003Dinsdag 11 November 2003This morning Miriam rose half an hour early to make a good start at her report. She shares my laptop with me and I need time to be able to translate and post it to the net.Vanmorgen een halfuurtje eerder opgestaan om een goed begin aan mijn verslag te kunnen maken. Ik deel de laptop samen met Cesco en hij wil ook graag wat tijd krijgen om de boel te kunnen vertalen en op het net te zetten.

For today the plans are to go on a nice shopping tour. There is supposed to be a large crafts and DIY store (Michaels) in the neighborhood. It is close to the Belz factory outlet, where we've been before. Miriam's watch, which we just bought, is broken. So we'll have to go there to exchange or return it. Besides that we are also planning on going to the Florida Mall.Voor vandaag hebben we plannen om eens lekker te gaan winkelen. Er schijnt hier In de buurt een super grote hobbywinkel te zitten (Micheals). Deze ligt vlakbij de Factory Outlet Belz, waar we al eerder geweest zijn. Mijn horloge, die ik net gekocht hebt, is stuk. Dus we moeten daarnaar toe terug om hem om te kunnen ruilen. Ook hebben we plannen om naar de Florida Mall te gaan.

FPeeters onop 11.11.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [1 comment 1 commentaar 1 comment 1 commentaar]


Monday, November 10th

Monday, 10 November 2003Maandag 10 November 2003Today we have something to celebrate! It is our 7.5 year wedding anniversary. For me that was a good reason for a surprise. I booked the Princess Storybook Breakfast in the Akershus restaurant in Norway (Epcot World Showcase). The start of the breakfast is before park opening.
Today we used the car to go to the park. Nice thing about Disney is that you only purchase a parking ticket once a day, and then you can park at any of the park parking lots.
Today was a very cloudy day, with regular showers of rain!
Vandaag hebben we iets te vieren! We zijn vandaag 7,5 jaar getrouwd. Voor Cesco een reden voor een verrassing. Het was het Princess Storybook Breakfast in het Akershus World Showcase Noorwegen (Epcot World Showcase). De aanvang voor dit ontbijt was eerder dan de officiele openingstijden van het park.
We hebben vandaag de auto gepakt om naar het park te gaan. Het mooie van Disney is dat je een maal een parkingticket koopt je de hele dag bij alle parken mag parkeren.
Het was vandaag een zeer bewolkte dag waaruit regelmatig Een aardige drup regen viel!

FPeeters onop 11.10.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [1 comment 1 commentaar 1 comment 1 commentaar]


Sunday, November 9th

Sunday, 9 November 2003Zondag 9 NovemberThis morning the alarm rang at 7 o'clock. Yep, pretty early for a vacation, but one wants to do as much as possible.
Researched a few things before we left and then to breakfast. We hade forgotten that Sunday is Character Breakfast in the restaurant, so we quickly returned to the room to get our camera.
Vanmorgen liep het wekkertje weer om zeven uur af. Ja best vroeg voor een vakantie, maar je wilt zoveel mogelijk doen.
Nog van te voren wat dingetjes uitgezocht en we zijn gaan ontbijten. We waren vergeten dat op Zondag Character Breakfast was in het restaurant, dus zijn we even snel terug gegaan naar onze kamer om een camera te halen.


Nancy was there today as well and she told as that she'd keep her fingers crossed regarding our stay at the hotel. But she was very understanding about the possibility that we could pack our suitcases and go.
During breakfast Goofy, Minnie and Pluto came by. Of course we made some pictures.
Nancy was er ook weer vandaag en ze vertelde dat ze haar vingers gekruist hield dat we blijven in het hotel. Maar ze begrijpt ook heel goed als we besluiten onze koffers te pakken.
Tijdens het ontbijt kwamen Goofy, Minnie en Pluto langs. Natuurlijk een paar foto's van gemaakt.


FPeeters onop 11.09.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [1 comment 1 commentaar 1 comment 1 commentaar]


Saturday, November 8th

Saturday, 8 November 2003Zaterdag 8 November 2003Tonight Miriam woke up early, and was unable to sleep. She then got up to read e-mail and write yesterday's report. Because the door squeeked, I woke up as well. Not funny!
It is weird being able to mail with everybody, even though you're sitting here.
Vannacht was ik al vroeg wakker en kon niet meer slapen. Ik ben toen mijn mail gaan lezen en het verslag van gisteren gaan schrijven. Doordat de deur piepte, werd Cesco er wakker van. Niet zo leuk!
Het is heel raar om met iedereen te kunnen mailen terwijl je gewoon hier zit.


First the both of us took a shower and then off to the restaurant for breakfast. Once there we got a nasty surprise!Eerst alletwee even lekker gedouched en daarna naar het restaurant gegaan om te ontbijten. Daar aangekomen wachtte ons een niet zo leuke verrassing!
FPeeters onop 11.08.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]


Friday, November 7th

Friday, 7 November 2003Vrijdag 7 November 2003Rose very early this morning (5:00 AM). Miraculously slept very well on the air-mattrass. A few cramped muscles, but hey!
Had a quick bite and then we woke my parents-in-law and Samantha. Geordi we left in his crib. We have said goodbye elaborately from the little man the night before. We did have to swallow though!
Samantha was easily woken and we have, given the time, gave her a trainingsuit to wear. Se came with us to Amsterdam Airport.
Eaxatly 6:00 AM my father was at the door. A quick goodbye to my parents-in-law and off to Amsterdam Airport. Samantha babbled for two, so it looked like it were going to be an easy goodbye for her. The last time I went to America for my job, she got an airline luggage-label. That made her goodbye very easy. That is what she wanted this time as well, so a label it was. We parked ‘illegally’ at the departure hall and checked in. Samantha sat there watching and hugging on the desk. After that we walked to immigration. Said our goodbyes there. A quick whisper in Miriam’s ear that we were to bring a Cinderella dress back!! A final wave to a beaming Samantha! And then she walked, hand in hand, with Granddad back to his car. We had to swallow, but it felt good. We were very glad the change was so easy.
And well... then we had nothing to do for almost 3 hours! Ah well, we leisurely did some window shopping (around 7:00 AM!!!)
Quickly exchanged Euros for Dollars and we were ready, however it wasn’t time to go to the gate yet.
We had a quick drink. There was a lot to be had, even pizza slices. Not a good idea to have that this early in the morning!
Vanmorgen enorm vroeg opgestaan (5:00 uur). Wonder boven wonder enorm goed geslapen op het luchtbedje. Een paar spieren wel in de kreukels, maar oke!
Even wat gegeten en daarna mijn ouders en Samantha wakker gemaakt. Geordi hebben we op zijn bedje laten liggen. We hadden de avond ervoor uitgebreid afscheid genomen van het mannetje. Wel even flink slikken hoor!
Samantha was zo wakker en hebben we gemakkelijk, gezien het tijdstip, een trainingspak aangedaan. Ze ging mee naar Schiphol.
Klokslag 6 uur stond mijn schoonvader voor de deur. Even afscheid nemen van mijn ouders en hup naar Schiphol toe. Samantha kletste 100 uit en alles leek erop dat het voor haar een gemakkelijk afscheid zou worden. De laatste keer dat Cesco naar Amerika is geweest voor zijn werk, heeft ze een koffer label van de vluchtmaatschappij meegenomen. Dat heeft toen het afscheid heel licht gemaakt. Dat wilde ze nu ook, zo label dus. Even stout geparkeerd bij de vertrekhal en ingechecked. Samantha zat lekker toe te kijken en te knuffelen op de balie. Daarna naar de douane gelopen. Daar afscheid genomen. Er werd nog even in mijn oor gefluisterd dat ik wel een assepoesterjurk mee moet nemen!! Nog even een keer zwaaien naar een stralende Sammy! En toen liep ze aan Opa's hand mee terug naar de auto. We hadden een brok in onze keel, maar het voelde heel goed. We waren enorm blij dat het afscheid zo gemakkelijk ging.
En ja.... toen hadden we 3 uur niets te doen! Nou ja, we hebben lekker winkeltjes gekeken (om circa 7 uur 's morgens!!!)
Nog even euro's in dollars gewisseld en we waren er klaar voor, alleen het was nog geen tijd om naar de gate toe te gaan.
Nog even iets gedronken. Kon van alles krijgen tot stukken pizza toe. Moet er niet aan denken dat op dit tijdstip te eten!

FPeeters onop 11.07.03 @ 23:59 PM CST [more..meer...] [3 Comments 3 commentaren 3 Comments 3 commentaren]


Monday, November 3rd

Before we leave..Voor vertrek...

moodgesteldheid: Excited... Only 4 days to go!Opgewonden... Slechts 4 dagen te gaan!

I have created an embroidery pattern for a set of T-shirtsIk heb een boorduurpatroon gemaakt voor een set T-shirts

As you can see it is very obvious where we're headed from the image alone... wink

Should anyone have issues reading it (the image is clickable for a larger version!), the text reads: °o° Been there °o° Done that °o° Going back! °o° around a big Disney 'D'

Miriam didn't like the idea very much to begin with, but now they're done she's pretty content with them as well!

If you want to see the front of the shirt, go to http://www.fampeeters.com/Orlando2003/Images and then click Tinkerbell underneath the picture... There's the front of my shirt... big grin (Miriam's has a Minnie in the same style)
Zoals je kunt zien is het erg duidelijk waar we naar toe gaan als je naar het plaatje kijkt... wink

Mocht iemand moeite hebben e.e.a. te lezen (door op het plaatje te klikken krijg je een grote versie), staat er: °o° Been there °o° Done that °o° Going back! °o° rond een grote Disney 'D'

Miriam zag er in het begin niet veel in, maar nu ze klaar zijn is ze er best tevreden mee!

Als je de voorkant van het shirt wilt zien, gan dan naar http://www.fampeeters.com/Orlando2003/Images en klik op Tinkerbell onder het plaatje... Daar is de voorkant van mijn shirt... big grin (Miriam's heeft een Minnie in dezelfde stijl)

FPeeters onop 11.03.03 @ 08:35 PM CST [link] [No Comments Geen commentaar No Comments Geen commentaar]